Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Co je možné zapůjčit

  • Polohovací postel
  • Antidekubitní matrace
  • Invalidní vozík
  • Toaletní křeslo
  • Chodítko
  • a další...Cena za půjčení

  • Zapůjčení kompenzačních pomůcek je zdarma !Pro koho je služba určena

  • Zapůjčení kompenzačních pomůcek je výhradně určeno pro klienty Ošetřovatelské nebo Pečovatelské služby OS ČČK Blansko