Screeningové PCR testy

Odběrové centrum ČČK Blansko ve spolupráci s Elisabeth Pharmacon provádí testování odběry na Covid-19 metodou PCR.


Test je zdarma 5x v měsíci se zdravotním pojištěním pro

  • osoby do dovršení 18 let věku
  • rozočkované osoby a osoby, kterým ještě neuběhlo 14 dní od ukončení očkovacího schématu; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb prokázat
  • osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb prokázat - nejlépe v aplikaci "Tečka"


Test je zdarma 2x v měsíci se zdravotním pojištěním pro

  • osoby plně očkované


V případě dotazů nám prosím pište na adresu test-centrum@cck-blansko.cz a my Vám v nejbližším možném termínu odpovíme.

V naléhavých případech, problémech s objednáním volejte pouze telefonní číslo: +420 724 541 008

Jaký výsledek dostanu a kdy?

V případě negativního výsledku vám bude zaslána laboratorní zpráva mailem. V laboratorní zprávě je uveden den odběru a pro tento den platí negativní výsledek. Pozitivní výsledek je od 16.9.2020 sdělován přímo laboratoří e-mailem.

Výsledky sdělujeme do 14:00 následujícího dne vyjma pátku, kdy jsou výsledky sdělovány týž den večer.

Tato laboratorní zpráva automaticky obsahuje také formulář vydaný Ministerstvem vnitra ČR: LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR NA PRŮKAZ SARS-CoV-2 K DOLOŽENÍ PŘI PŘEKROČENÍ HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY v česko-rusko-anglickém jazyce, dále rakouský formulář ANLAGE C platný od 15.10.2020 v německém jazyce a řeckou verzi formuláře pro Helénskou republiku v česko-anglickém jazyce.


Naše odběrové centrum testuje děti bez omezení věku.V případě, že máte zájem otestovat děti a mladistvé mladší osmnácti let, je třeba, aby měli jako doprovod dospělého člověka.