Podporují nás


V roce 2020 podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu Krizová připravenost naši Humanitární jednotku částkou 160 500 Kč. Dotace č. JMK063843/20/OKH byla účelně využita ke zlepšení vybavení Humanitární jednotky.

Děkujeme !