Podporují nás


V roce 2021 podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu Krizová připravenost naši Humanitární jednotku částkou 170 000 Kč. Dotace č. č. JMK069428/21/OKH bude účelně využita ke zlepšení vybavení Humanitární jednotky.

Děkujeme !