Valné shromážděni

Valné shromáždění OS ČČK Blansko se konalo 27.3.2018 v hotelu Probe v Blansku.

Album info