Valné shromáždění OS ČČK Blansko

Valné shromáždění OS ČČK Blansko se konalo 28.3.2017 v salonku restaurace PROBE v Blansku. Z pozvaných 14 delegátů MS ČČK se zúčastnilo 9 delegátů s hlasem rozhodujícím.

Album info