Cvičení Zóna 2013

Ve dnech 26. – 28. března 2013 se Humanitární jednotka zúčastnila cvičení Zóna 2013 jako zástupce PANELu NNO za Český Červený kříž. Naše činnost byla na krizovém štábu kraje, kde jsme zastupovali krizový štáb PANELu NNO a organizovali činnost PANELu dle potřeb krizových štábů Integrovaného záchranného systému a jednotlivých obcí.

Album info