Konference Biohazard

Konference Biohazard o řešení mimořádných událostí s výskytem vysoce nebezpečných nákaz. Konferenci organizovala Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J.E. Purkyně za podpory EGO Zlín.

Album info