Soutěž Německo

Mezinárodní soutěž První pomoci ve dnech 5 – 7.května 2006 Marienau v SRN.

Na základě pozvání Hessenského červeného kříže se soutěže zúčastnila Humanitární jednotka OS ČČK Blansko ve složení Zlámal Jan, Kučerová Iva, Ferto Denisa, Zemánek Martin, Pokorný Lubomír, „maskot“ Stuchlíková Olga, tlumočník Kalová Zuzana. Soutěže se zúčastnilo 21 družstev
Soutěžní úkoly odpovídaly místním podmínkám se kterými se obyvatelé Marienau setkávají v běžném životě. Soutěžící byli postaveni před úkoly jako je ošetření lidí při havárii auta, po pádu z koně a následnému poranění, poranění zemědělským strojem, nehoda na dětském hřišti a podobně.
Soutěž ukázala že dlouhodobá péče, která je ze strany OS ČČK Blansko věnována přípravě humanitární jednotky přináší výsledky. Umístění na druhém místě v konkurenci 21 družstev ukazuje, že se nemáme za co stydět. Rozhodnutí vyslat soutěžící na zkušenou, s tím že náklady hradí oblastní spolek, se ukázalo jako správné. Je třeba poděkovat městskému úřadu Blansko, který přispěl na úhradu nákladů a poskytl reklamní předměty.

Od roku 2004 realizuje oblastní spolek Blansko projekt „Krize 2004“. Projekt je zaměřen na přípravu humanitárních jednotek. Jedná se o semináře pro přípravu velitelů jednotek a družstev. Od roku 2005 byl projekt rozšířen o psychosociální přípravu velitelského kádru. Jedná se o zavedení péče o členy vlastní jednotky i plnění úkolů souvisejících s pomocí při řešení krizových stavů. V roce 2006 budou organizovány tři týdenní semináře, na které se mohou oblastní spolky z celé České republiky přihlásit. Za uplynulé dva roky absolvovalo projekt více jak 60 členů humanitárních jednotek. Projekt je hrazen z prostředků, které poskytl Německý červený kříž.

Připravenost Humanitárních jednotek prověřili povodně letošního roku. Blanenská jednotka spolu s Brnem – městem byla nasazena při evakuaci obyvatel v Pohořelicích a Jevišovce. V průběhu dvou hodin bylo připraveno 30 členů jednotek k nasazení včetně potřebného vybavení. Jednotky byly nasazeny po dobu čtyř dnů. Potěšující byla skutečnost, že byly připraveny i zálohy pro střídání ve stejném počtu to je 30 členů. Vedle úkolů spojených s evakuací a správou vyčleněných evakuačních center byly jednotky pověřeny i zásobováním nasazených týmů HZS. Podle závěrečného hodnocení svoje úkoly splnily.

Album info