Pořízení automobilů pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko